อัลบั้มภาพที่ 480
การแข่งขันไขปริศนาอักษรจีน (Chinese Character Challenge Competition) ในงานวันวิชาการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

Click Here !!