Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 477 : ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2562

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะแขวงมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2019 ซี่งร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 100 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 49 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 49 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5