Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มิส  กันยากร    คุณเจริญ  คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข 14 (แก้ว สีบุญเรือง) มาให้ความรู้เกี่ยวกับไข้ซิก้า -  มิส  กันยากร    คุณเจริญ   มิส  กันยากร    คุณเจริญ ,       27 ก.ย. 2559 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2  มิส  ศรัญญา    พงษ์พิทักษ์  พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ -  มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน         ,       18 ม.ค. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มิส  ชญาภา    บุญเพ็ง  การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2562 -  มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน   มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน ,       31 ก.ค. 2562 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4  มิส  ชญาภา    บุญเพ็ง  งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 79 ประจำปีการศึกษา 2562 26  มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน   มาสเตอร์  ทวีเดช    สิริโยธิน ,       9 มี.ค. 2563 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1   

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)