พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (Post : 14 ส.ค. 2562)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (Post : 9 ส.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2562 (Post : 7 ส.ค. 2562)
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครัังที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 7 ส.ค. 2562)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (Post : 26 ก.ค. 2562)
การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 หัวข้อ “携手汉语,筑梦未来” (เซี่ย โซว ฮั่น ยู๋, จู เมิง เว่ย หลาย) (Learning Chinese, Creating Brighter Future เลิร์นนิ่ง ไชนีส, ครีเอติ้ง ไบรเทอร์ ฟิวเจอร์) (Post : 25 ก.ค. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2562 (Post : 25 ก.ค. 2562)
การสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (Post : 24 ก.ค. 2562)
Next>>