การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่และการแข่งขันหมากล้อม ACC & ASC Go Friendship Game 2019 (Post : 2 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (Post : 29 ส.ค. 2562)
การประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ปีการศึกษา 2562 (Post : 28 ส.ค. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2562 (Post : 28 ส.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2562 (Post : 27 ส.ค. 2562)
การแข่งขันหมากล้อม ACC & ASC Go Friendship Game 2019 (Post : 26 ส.ค. 2562)
คณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมงานฉลองศาสนนามของท่านอธิการิณี เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม (Post : 23 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นปีที่ 2 และ 3 ไปให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ (Post : 23 ส.ค. 2562)
Next>>