โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดรวม 3 งานใน 1 กิจกรรม (Post : 10 ก.ค. 2563)
ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมชมรมให้กับนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ (Post : 2 ก.ค. 2563)
เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปีการศึกษา 2563 (Post : 1 ก.ค. 2563)
กิจกรรมฉลองเทศกาลบ๊ะจ่างจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (Post : 23 มิ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 (Post : 22 มิ.ย. 2563)
การเปิดสอน Intensive สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (Post : 15 มิ.ย. 2563)
การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 2 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Post : 6 มิ.ย. 2563)
การเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (Post : 5 มิ.ย. 2563)
Next>>