พิธีถวายพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติปี 2562 (Post : 4 ธ.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2562 (Post : 3 ธ.ค. 2562)
การแข่งขันไขปริศนาอักษรจีน (Chinese Character Challenge Competition) ในงานวันวิชาการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (Post : 1 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมการเข้าฐานวันวิชาการของนักเรียนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (Post : 1 ธ.ค. 2562)
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานอาชีพ การนำเสนอผลงานของนักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (Post : 30 พ.ย. 2562)
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 30 พ.ย. 2562)
งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย (Post : 29 พ.ย. 2562)
งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า (Post : 28 พ.ย. 2562)
Next>>