ฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนในหัวข้อ "ชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)" (Post : 25 ก.ย. 2563)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันหมากล้อมให้กับนักเรียน (Post : 23 ก.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563 (Post : 22 ก.ย. 2563)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 4 (Post : 21 ก.ย. 2563)
การประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (Post : 19 ก.ย. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับศิษย์เก่าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Post : 18 ก.ย. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม "วันสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" (Post : 12 ก.ย. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" (Post : 4 ก.ย. 2563)
Next>>