พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (Post : 10 พ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563 (Post : 2 พ.ย. 2563)
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (Post : 2 พ.ย. 2563)
ท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ (Post : 1 พ.ย. 2563)
กิจกรรมประจำเทศกาลวันลอยกระทงและวันฮาโลวีน (Post : 30 ต.ค. 2563)
การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2563 (Post : 27 ต.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563 (Post : 19 ต.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (Post : 15 ต.ค. 2563)
Next>>