กิจกรรม "งานโคมไฟ เชื่อมสายใยรัก ACC" (Post : 26 ก.พ. 2564)
การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 (Post : 24 ก.พ. 2564)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2563 (Post : 22 ก.พ. 2564)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมฉลองวันตรุษจีน (Post : 10 ก.พ. 2564)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2563 (Post : 9 ก.พ. 2564)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนโอกาสเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (Post : 1 ก.พ. 2564)
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์และมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ดแสดงความยินดีโอกาสฉลองคริสตมาสและสวัสดีปีใหม่ (Post : 23 ธ.ค. 2563)
พิธีเสกถ้ำพระกุมารโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ (Post : 23 ธ.ค. 2563)
Next>>