นักเรียนใหม่ชุดแรก ปีการศึกษา 2564 (Post : 25 เม.ย. 2564)
งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ปีการศึกษา 2563 (Post : 28 มี.ค. 2564)
การประชุมครูประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2563 (Post : 23 มี.ค. 2564)
การตรวจความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส.ทวิภาคี (Post : 22 มี.ค. 2564)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลานักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2563 (Post : 21 มี.ค. 2564)
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 (Post : 20 มี.ค. 2564)
พิธีมุฑิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563 (Post : 19 มี.ค. 2564)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมคนดีศรี เอซีซี (Post : 18 มี.ค. 2564)
Next>>