การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (Post : 30 ก.ค. 2565)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (Post : 27 ก.ค. 2565)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (Post : 18 ก.ค. 2565)
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (Post : 12 ก.ค. 2565)
ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง (Post : 7 ก.ค. 2565)
วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2565 (Post : 1 ก.ค. 2565)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 (Post : 1 ก.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2565 (Post : 27 มิ.ย. 2565)
Next>>