Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่และการแข่งขันหมากล้อม ACC & ASC Go Friendship Game 2019 (2 ก.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (29 ส.ค. 2562)
การประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ปีการศึกษา 2562 (28 ส.ค. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2562 (28 ส.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2562 (27 ส.ค. 2562)
การแข่งขันหมากล้อม ACC & ASC Go Friendship Game 2019 (26 ส.ค. 2562)
คณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมงานฉลองศาสนนามของท่านอธิการิณี เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม (23 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นปีที่ 2 และ 3 ไปให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ (23 ส.ค. 2562)
การบรรยายพิเศษเรื่อง Start-Up Business (How to be entrepreneur) สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 (21 ส.ค. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (14 ส.ค. 2562)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (9 ส.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2562 (7 ส.ค. 2562)
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครัังที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 (7 ส.ค. 2562)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (26 ก.ค. 2562)
การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 หัวข้อ “携手汉语,筑梦未来” (เซี่ย โซว ฮั่น ยู๋, จู เมิง เว่ย หลาย) (Learning Chinese, Creating Brighter Future เลิร์นนิ่ง ไชนีส, ครีเอติ้ง ไบรเทอร์ ฟิวเจอร์) (25 ก.ค. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2562 (25 ก.ค. 2562)
การสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (24 ก.ค. 2562)
การสวดภาวนาอุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ (22 ก.ค. 2562)
วจนพิธีกรรมปิดฝาโลง พิธิบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ (22 ก.ค. 2562)
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมร่วมไว้อาลัยแด่ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ (19 ก.ค. 2562)
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ (19 ก.ค. 2562)
การภาวนาอุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ (19 ก.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562 (15 ก.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น (12 ก.ค. 2562)
พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (12 ก.ค. 2562)
คอนเสิร์ต รวมพลัง ประสานใจ "เธอยังมีฉันเสมอ" ของชาวอัสสัมชัญคอนแวนต์ (11 ก.ค. 2562)
การแข่งขันหมากล้อม PIM Young & Smart Go Championship 2019 (9 ก.ค. 2562)
กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างไอเดียทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคต" โดยใช้หลักสูตร STEAM for innovator (4 ก.ค. 2562)
พิธีต้อนรับ Rev.Bro. Pratap Reddy, Assistant General มาเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (3 ก.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2562 (1 ก.ค. 2562)
พิธีเปิดห้องเกียรติยศ (ACC Hall of Fame) โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (30 มิ.ย. 2562)
วันฉลองศาสนนามผู้อำนวยการและวันภราดา (29 มิ.ย. 2562)
การประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน (26 มิ.ย. 2562)
วันที่ 2 ของการต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (26 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (26 มิ.ย. 2562)
การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (25 มิ.ย. 2562)
การประชุมร่วมกับสำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (24 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ สานสัมพันธ์น้องพี่ เอซีซี ปีการศึกษา 2562 (22 มิ.ย. 2562)
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (20 มิ.ย. 2562)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 3 (17 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการระยะสั้น (15 มิ.ย. 2562)
การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (14 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (12 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2562 (11 มิ.ย. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 (10 มิ.ย. 2562)
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนในการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (10 มิ.ย. 2562)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 และรับผลสอบ Intensive (8 มิ.ย. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 และพิธีต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวท (7 มิ.ย. 2562)
ฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (5 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 (31 พ.ค. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|