Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (10 พ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563 (2 พ.ย. 2563)
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (2 พ.ย. 2563)
ท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ (1 พ.ย. 2563)
กิจกรรมประจำเทศกาลวันลอยกระทงและวันฮาโลวีน (30 ต.ค. 2563)
การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2563 (27 ต.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563 (19 ต.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (15 ต.ค. 2563)
การให้ความรู้เรื่อง "E-Donation" โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (12 ต.ค. 2563)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (9 ต.ค. 2563)
การแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตรระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับโรงเรียนแอ๊ตเวนตีสเอกมัย (8 ต.ค. 2563)
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศิลปะการพูดในที่ชุมชน" (7 ต.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563 (5 ต.ค. 2563)
กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ตามประเพณีจีน (2 ต.ค. 2563)
การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา ระบบ ทวิภาคี (1 ต.ค. 2563)
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563 (30 ก.ย. 2563)
ฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนในหัวข้อ "ชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)" (25 ก.ย. 2563)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันหมากล้อมให้กับนักเรียน (23 ก.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563 (22 ก.ย. 2563)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 4 (21 ก.ย. 2563)
การประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (19 ก.ย. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับศิษย์เก่าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (18 ก.ย. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม "วันสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" (12 ก.ย. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" (4 ก.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563 (1 ก.ย. 2563)
การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2563 (25 ส.ค. 2563)
การสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 (24 ส.ค. 2563)
นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดผลงานในกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 (21 ส.ค. 2563)
การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (18 ส.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 (18 ส.ค. 2563)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (11 ส.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 (3 ส.ค. 2563)
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนรหัส (30 ก.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (30 ก.ค. 2563)
ความร่วมมือระหว่าง BLCU กับโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส (26 ก.ค. 2563)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (23 ก.ค. 2563)
การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (21 ก.ค. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2563 (16 ก.ค. 2563)
กิจกรรมเฉลยบัดดี้ของนักเรียนและกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้อง ACC (16 ก.ค. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (16 ก.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 (13 ก.ค. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดรวม 3 งานใน 1 กิจกรรม (10 ก.ค. 2563)
ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมชมรมให้กับนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ (2 ก.ค. 2563)
เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 2563)
กิจกรรมฉลองเทศกาลบ๊ะจ่างจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (23 มิ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 (22 มิ.ย. 2563)
การเปิดสอน Intensive สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (15 มิ.ย. 2563)
การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 2 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (6 มิ.ย. 2563)
การเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (5 มิ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563 (2 มิ.ย. 2563)

 1 2 3 4  >>   >|