Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สอช.) และศึกษานิเทศก์เข้าตรวจความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (16 มี.ค. 2563)
นักเรียนชั้นปีที่ 2 ฝึกงานภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 40 วัน 320 ชั่วโมง (12 มี.ค. 2563)
งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 79 ประจำปีการศึกษา 2562 (7 มี.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (เร่งด่วน) (5 มี.ค. 2563)
การสอบ TOEIC เพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2 (5 มี.ค. 2563)
การสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 (2 มี.ค. 2563)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 3 และพิธีอำลาโดยรุ่นน้องปีที่ 1 และปีที่ 2 (29 ก.พ. 2563)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (29 ก.พ. 2563)
การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563 (28 ก.พ. 2563)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (27 ก.พ. 2563)
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา 2562 (27 ก.พ. 2563)
การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (25 ก.พ. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16/2562 (24 ก.พ. 2563)
รับประกาศนียบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (21 ก.พ. 2563)
การประชุมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับตัวแทนบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อเปิดทวิภาคี (21 ก.พ. 2563)
กิจกรรมเสริมความรู้ หัวข้อ "Achievement Secret" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดย PNA 2 (21 ก.พ. 2563)
การประชุมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสถาบันการศึกษาวิชาชีพจากจีน (21 ก.พ. 2563)
การแข่งขันรายการ BPK Maklom Championship 2020 (19 ก.พ. 2563)
กิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ "การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" สำหรับนักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2 (13 ก.พ. 2563)
Wrap up หัวข้อ "Human Resource Management" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 (13 ก.พ. 2563)
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2562 (12 ก.พ. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 15/2562 (11 ก.พ. 2563)
Wrap up หัวข้อ "Adding Value to Product" โดยคุณพิชญุตม์ กุศลสิทธิรัตน์ และคุณมาสตาร์ ซูราจ ซาฮี (6 ก.พ. 2563)
Wrap up หัวข้อ "Segmenting and Positioning in Marketing" โดยคุณสิทธิพัฒน์ น้อยเพ็ง (6 ก.พ. 2563)
กิจกรรมค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563 (2 ก.พ. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2562 (27 ม.ค. 2563)
กิจกรรม Alumni's Talk สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยคุณจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล (24 ม.ค. 2563)
การเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 (23 ม.ค. 2563)
กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน Chinese Spring Festival (22 ม.ค. 2563)
กิจกรรม Learn@Site ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 ณ บริษัท ทีวีไดเร็ก จำกัด (21 ม.ค. 2563)
กิจกรรม Learn@Site ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ณ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (20 ม.ค. 2563)
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (ACC Family Bowling 2019 (18 ม.ค. 2563)
Learn@Site ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ณ Srithai Superware อมตะนคร (15 ม.ค. 2563)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2562 (11 ม.ค. 2563)
การบรรยายพิเศษหัวข้อ "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" (7 ม.ค. 2563)
งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปีการศึกษา2562 (21 ธ.ค. 2562)
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าพบคณะภราดาและคณะกรรมการบริหารฝ่ายโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (17 ธ.ค. 2562)
การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (16 ธ.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 12/2562 (16 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ธุรกิจและทักษะกีฬาหมากล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (15 ธ.ค. 2562)
พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ (13 ธ.ค. 2562)
พิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟเฉลิมฉลองโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 (11 ธ.ค. 2562)
พิธีถวายพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติปี 2562 (4 ธ.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2562 (3 ธ.ค. 2562)
การแข่งขันไขปริศนาอักษรจีน (Chinese Character Challenge Competition) ในงานวันวิชาการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (1 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมการเข้าฐานวันวิชาการของนักเรียนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (1 ธ.ค. 2562)
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานอาชีพ การนำเสนอผลงานของนักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (30 พ.ย. 2562)
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2562 (30 พ.ย. 2562)
งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงบ่าย (29 พ.ย. 2562)
งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้า (28 พ.ย. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|