Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

ฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนในหัวข้อ "ชีวิตในยุคดิจิทัล (Digital Life)" (วันนี้)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันหมากล้อมให้กับนักเรียน (23 ก.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563 (22 ก.ย. 2563)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 4 (21 ก.ย. 2563)
การประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (19 ก.ย. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับศิษย์เก่าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (18 ก.ย. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม "วันสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" (12 ก.ย. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" (4 ก.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563 (1 ก.ย. 2563)
การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2563 (25 ส.ค. 2563)
การสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 (24 ส.ค. 2563)
นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดผลงานในกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 (21 ส.ค. 2563)
การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (18 ส.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 (18 ส.ค. 2563)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (11 ส.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 (3 ส.ค. 2563)
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนรหัส (30 ก.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (30 ก.ค. 2563)
ความร่วมมือระหว่าง BLCU กับโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส (26 ก.ค. 2563)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (23 ก.ค. 2563)
การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (21 ก.ค. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2563 (16 ก.ค. 2563)
กิจกรรมเฉลยบัดดี้ของนักเรียนและกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้อง ACC (16 ก.ค. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (16 ก.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 (13 ก.ค. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดรวม 3 งานใน 1 กิจกรรม (10 ก.ค. 2563)
ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมชมรมให้กับนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ (2 ก.ค. 2563)
เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปีการศึกษา 2563 (1 ก.ค. 2563)
กิจกรรมฉลองเทศกาลบ๊ะจ่างจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (23 มิ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 (22 มิ.ย. 2563)
การเปิดสอน Intensive สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (15 มิ.ย. 2563)
การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 2 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (6 มิ.ย. 2563)
การเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (5 มิ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563 (2 มิ.ย. 2563)
การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ G Suite (1 มิ.ย. 2563)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดอบรม G Suite เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับคณะครู (27 พ.ค. 2563)
การประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 (18 พ.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระพิเศษ (12 พ.ค. 2563)
คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สอช.) และศึกษานิเทศก์เข้าตรวจความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (16 มี.ค. 2563)
นักเรียนชั้นปีที่ 2 ฝึกงานภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 40 วัน 320 ชั่วโมง (12 มี.ค. 2563)
งาน Graduation Party ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 79 ประจำปีการศึกษา 2562 (7 มี.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (เร่งด่วน) (5 มี.ค. 2563)
การสอบ TOEIC เพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2 (5 มี.ค. 2563)
การสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 (2 มี.ค. 2563)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 3 และพิธีอำลาโดยรุ่นน้องปีที่ 1 และปีที่ 2 (29 ก.พ. 2563)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (29 ก.พ. 2563)
การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563 (28 ก.พ. 2563)
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (27 ก.พ. 2563)
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา 2562 (27 ก.พ. 2563)
การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (25 ก.พ. 2563)

 1 2 3 4  >>   >|