Assumption Commercial College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (30 ก.ค. 2565)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (27 ก.ค. 2565)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (18 ก.ค. 2565)
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (12 ก.ค. 2565)
ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง (7 ก.ค. 2565)
วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2565 (1 ก.ค. 2565)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 (1 ก.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2565 (27 มิ.ย. 2565)
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ (24 มิ.ย. 2565)
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565 (15 มิ.ย. 2565)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2565 (13 มิ.ย. 2565)
กิจกรรมเลือกประธานและรองประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (10 มิ.ย. 2565)
ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง (3 มิ.ย. 2565)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 2565)
การปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นปีที่ 2 ฝึกงานภาคฤดูร้อนที่บริษัทคอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) (28 พ.ค. 2565)
การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (24 พ.ค. 2565)
การเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ On-site (23 พ.ค. 2565)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาแผนการสอน" (20 พ.ค. 2565)
การประชุมครู ครั้งที่ 1/2565 (20 พ.ค. 2565)
การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (20 พ.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู็อำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 (12 พ.ค. 2565)
การชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักเรียนชั้นปีที่ 2 (4 มี.ค. 2565)
การสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 (28 ก.พ. 2565)
พิธีปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (26 ก.พ. 2565)
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (26 ก.พ. 2565)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2564 (25 ก.พ. 2565)
กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ช่วงบ่ายที่สนามฟุตบอล (19 ก.พ. 2565)
กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ช่วงเช้าบนโรงยิม (19 ก.พ. 2565)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (15 ก.พ. 2565)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน (วันขึ้นปีใหม่) (11 ก.พ. 2565)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน (วันขึ้นปีใหม่ของจีน) (11 ก.พ. 2565)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 (5 ก.พ. 2565)
ฝ่ายวิชาการจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Next Move for ACC Students after the Pandemic" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 (27 ม.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 (26 ม.ค. 2565)
โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (19 มกราคม 2565) (20 ม.ค. 2565)
โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (12 มกราคม 2565) (12 ม.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2564 (11 ม.ค. 2565)
งานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่สำหรับครูและนักการ (10 ม.ค. 2565)
การจัดงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี (10 ม.ค. 2565)
กิจกรรม “พิธีเสกถ้ำพระกุมาร โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ” (10 ม.ค. 2565)
โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (15 ธันวาคม 2564) (15 ธ.ค. 2564)
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2564 (13 ธ.ค. 2564)
กิจกรรมรับน้องของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (11 ธ.ค. 2564)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (10 ธ.ค. 2564)
โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (8 ธันวาคม 2564) (9 ธ.ค. 2564)
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันภาษาจีนแก่ ม.นราศักดิ์ ทาอั้ว (7 ธ.ค. 2564)
พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (3 ธ.ค. 2564)
กิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (2 ธ.ค. 2564)
โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (1 ธันวาคม 2564) (2 ธ.ค. 2564)
เปิดเรียนวันแรกแบบปกติ (On-site) 29 พฤศจิกายน 2564 (30 พ.ย. 2564)

 1 2 3 4  >>   >|